"Vi underminerar inte SMO"

 

skriven av Jens Ärlebrant

 

Brandkåren Attundas rekrytering av sex personer som under våren ska ingå i ett prova-på-projekt har skapat en
omfattande diskussion i branschen och har satt jämställdhets- och  mångfaldsfrågorna på agendan.

Vi tycker att detta är en positiv effekt av vår satsning säger Jens Ärlebrant. Diskussionen leder förhoppningsvis till en

nationell och gemensam utveckling av hur vi inom brandsverige arbetar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

 

Projektet är en del i vårt långsiktiga arbete för ökad mångfald och jämställdhet berättar Jens Ärlebrant. I vår personalstrategiska plan har
vi satt som mål att 30 procent av våra nyrekryterade brandmän bör vara kvinnor och 15 procent bör ha utomnordisk språklig eller kulturell kompetens.

Rekryteringskampanjen till prova-på-projektet har fått mycket beröm från politiker, brandmän, allmänhet, samarbetspartners och representanter från MSB  för att vara banbrytande och efterlängtad säger Jens Ärlebrant.

 


Brandkåren Attunda ser SMO som en bra och relevant utbildning
 
Jens Ärlebrant tycker att SMO-utbildningen är en bra och relevant utbildning men
examinerade elever motsvarar inte helt den kompetens vi behöver rekrytera. När
SMO-utbildningen inte erbjuder det anställningsunderlag vi söker så har vi valt
att själva attrahera personer med den profil och kompetens som vi anser vår
organisation och bransch behöver. Följande är ett utdrag från MSB:s webbplats:
 
”MSB stödjer utvecklingen av jämställdhet och mångfald i kommunal
räddningstjänst... MSB stödjer också ekonomiskt de räddningstjänster som
anordnar lokala aktiviteter i syfte att intressera underrepresenterade grupper
för brandmannayrket. Vi vill också aktivt öka intresset för brandmannayrket
bland ungdomar, kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund. Det är en
förutsättning för räddningstjänsten att klara av sitt uppdrag idag och i
framtiden.” 
 
Utifrån denna skrivning är det svårt för oss att uppfatta vår rekrytering som
något som underminerar MSB eller SMO-utbildningen säger Jens Ärlebrant.

Vi har samtidigt tillsammans  med övriga räddningstjänster i Stockholms län en

diskussion med MSB om hur vi  på lång sikt kan få SMO-elever med en bredare

kompetens och som bättre speglar samhället. Med detta sagt så har vi rekryterat

en majoritet av våra brandmän  från SMO-utbildningen och vi kommer att

fortsätta göra det framöver betonar Jens Ärlebrant.

Denna rekrytering är, som vi tidigare varit tydliga med, en aktivitet för att
öka intresset för brandmannayrket bland ungdomar, kvinnor och personer med
utomnordisk bakgrund understryker Jens Ärlebrant.
 
Rekryteringen höjer kvalitén

Förbundsordföranden för Brandmännens riksförbund säger i ett radioinslag i Ekot
att brandmän utan SMO-utbildning och erfarenhet från yrket gör att brandkåren
tappar i kvalité och inte klarar räddningsuppdraget. Brandkåren Attunda tar
starkt avstånd från BRF:s påstående och har ett stort förtroende för våra hel-
och deltidsbrandmän som inte gått SMO-utbildningen utan utbildats inom
Brandkåren Attunda. Vi anser inte att dessa brandmän har sänkt kvalitén på
Brandkåren Attundas räddningsverksamhet eller förebyggandearbete utan att de
har breddat vår kompetens. 
 
Personerna i denna rekrytering kommer inte in via en gräddfil

Personerna som anställs i denna rekrytering kommer inte in via en gräddfil då
de har konkurrerat med cirka 370 andra sökanden. De måste klara av våra fysiska
krav och bedömas vara lämpliga och ha potential att arbeta som brandmän av vår
rekryteringsgrupp poängterar Jens Ärlebrant.
 
Detta är samma förfarande som vid våra andra rekryteringar fortsätter Jens Ärlebrant. Brandkåren Attunda
har inte haft SMO-krav vid rekrytering av brandmän de senaste fem åren. Man kan
fråga sig varför denna kritik och diskussion har uppstått denna gång då detta
projekt har fokus på att attrahera kvinnor och personer med en utomnordisk
språklig och kulturell bakgrund. 
 
Hur ska en kvinna eller en person med kompetens inom utomnordiska språk och
kulturer göra våra räddningsinsatser och förebyggande insatser bättre?
 
Jens Ärlebrant tror, som de allra flesta i samhället, att en heterogen organisation som
är jämlik skapar bra förutsättningar för en sund organisationskultur, utveckling
och trivsel. Vi tror även att jämställdhet och mångfald är viktigt för att
organisationen ska lyckas med att nå sina mål. 

 
Vi har som alla andra räddningstjänster stora utmaningar att nå våra medborgare
och de som vistas i kommunerna i både det olycksförebyggande arbetet och vid
räddningsinsatser. Om vi inte har personal i brandkåren som speglar samhället
så kommer vi ha svårt att förstå och nå ut till alla våra medborgare, eller få
de drabbade vid räddningsinsatser att kunna identifiera sig med och känna
förtroende för brandkåren. 
 
Jens Ärlebrant

Brandchef, Brandkåren Attunda

 

Artikel "Min åsikt" i tidningen Sjugofyra7 av Jens Ärlebrant

 

 

Artikel, "Vi underminerar inte SMO" av Jens Ärlebrant

 

 

Insatsplanering broschyr gjordes tillsammans med Network reklambyrå

Network reklambyrå, Jens Ärlebrant,1234

 

Stockholmschefer oroad för utbildning för brandmän

Stockholmschefer oroad för utbildning för brandmän Jens Ärlebrant,4321

 

Tolgfors vill se ändringar i antagning och rekrytering av brandmän

Tolgfors vill se ändringar i antagning och rekrytering av brandmän Jens Ärlebrant,1234

 

Vad vill Tolgfors se

Jens Ärlebrant, 1234, Vill Tolgfors se ändringar vad gäller rekrytering

 

Vi underminerar inte SMO

Vi underminerar inte SMO Jens Ärlebrant,1243

 

SMO måste moderniseras tidningen brandsäkert

SMO måste moderniseras, tidningen brandsäkert, Jens Ärlebrant 7654

 

FAVEO –Ferman belt

FAVEO –Ferman belt Jens Ärlebrant 9856


FAVEO – Citybanan

FAVEO – Citybanan, Jens Ärlebrant 5623


FAVEO – regler för brandsäkerhet

FAVEO – regler för brandsäkerhet, Jens Ärlebrant 6352

 

FAVEO – kontakt

FAVEO – kontakt, Jens Ärlebrant 6198x

 

Räddningstjänsten i Israel verkar i en miljö med ständiga hot om terror

Räddningstjänsten i Israel, Jens Ärlebrant 67u87


Enterprise Wide Risk Management är sätt att arbeta med riskhantering på ett företagsomspännande sätt

Enterprise Wide Risk Management, Jens Ärlebrant x7145


New York, 10 år efter 11:e September, ett högtidhållande av de som offrade sina liv

New York, 10 år efter 11:e September Jens Ärlebrant 1090fg

 

New York, 11:e September, beskrivning av räddningstjänstens insats
New York, 11:e September, beskrivning av räddningstjänstens insats, Jens Ärlebrant 10987hj

 

Att beställa rapporten WTC 11
Att beställa rapporten WTC 11, Jens Ärlebrant WTC 11

 

Information från Jens Ärlebrant, Torbjörns information

Information från Jens Ärlebrant, Jens Ärlebrant 5t567

 

Spadtag för ny brandstation i Sigtuna

Spadtag för ny brandstation i Sigtuna, Jens Ärlebrant 6898

 

Jag bestämde mig för att hjälpa människor i nöd

Jag bestämde mig för att hjälpa människor i nöd, Jens Ärlebrant Sharam


Debitering av automatlarm

Debitering av automatlarm, Jens Ärlebrant 7634


Brandmännens tuffa kamp mot lågorna , Aftonbladet

Brandmännens tuffa kamp mot lågorna, Jens Ärlebrant Leon


Vägledning – Brand och utrymningslarm

Vägledning – Brand och utrymningslarm, Jens Ärlebrant axel


Sammanträdesprotokoll Upplands-Bro

Sammanträdesprotokoll Upplands-Bro, Jens Ärlebrant 1734


Självklart

Självklart, Jens Ärlebrant jäm


Årsredovisning -2011 Brandkåren Attuda

Årsredovisning -2011 Brandkåren Attuda, Jens Ärlebrant arl

 

Dillen, årsredovisning

Dillen, årsredovisning, Jens Ärlebrant arl

 

KF Föredragningslista, Sigtuna kommun

KF Föredragningslista, Sigtuna kommun, Jens Ärlebrant arl